Hier vindt u ons

Geesinkweg 140a

7544 RB Enschede

 

Contact

Neemt u graag contact met ons op onder nummer :

+31 6 48150327

of onder: info@tkv-enschede.com

 

 

Hier kom je direct naar de facebook site van de TKV

INSCHRIJFFORMULIER OM TE PRINTEN

 

 

Hier kunt u het formulier uitprinten. Zie onder.

 

 

 

INSCHRIJFFORMULIER CURSUSSEN T. K. V.

Datum inschrijving: ______ - ______ - ________ Cursusdag: Maandag O Dinsdag  O    

Uw gegevens en die van uw hond:

Voornaam: __________________________________ Achternaam: _________________________________________

Adres: ________________________________________ Postcode & Woonplaats: ____________________________

Telefoon: ____________________________________ E-Mail: _________________________________________________

Naam van de hond: _________________________ Reu /Teef

Ras/Soort: __________________________________________________________________________________________________

Geboortedatum: _______ - _______ - __________

Cursusaanbod: (s.v.p. de gewenste cursus aankruisen!)

Cursus:                                                              Aantal lessen:                                                                 Kosten per cursus:

O Puppy                                                      10 lessen                                                                  € 50,00

O Puppy Gevorderd                                10 lessen                                                                  € 50,00

O G&G Cursus A (beginners)                10 lessen                                                                  € 50,00

O G&G Cursus B (Gevorderden)         10 lessen                                                                   € 50,00

O G&G Cursus C (Vergevorderd)        10 lessen                                                                   € 50,00

OG&G 1 (Cynophilia)                              voor-/najaarsseizoen                                           € 75,00

O G&G 2 (Cynophilia)                             voor-/najaarsseizoen                                           € 75,00

O G&G 3 (Cynophilia)                             voor-/najaarsseizoen                                            € 75,00

O Jachttraining                                         per half jaar                                                              € 75,00

O Ringtraining                                          per les                                                                        €  1,00

Lidmaatschap T. K. V. per kalenderjaar € 20.00  (Voor deelname aan cursussen is lidmaatschap verplicht)

Gezinslidmaatschap T.K.V. € 10,00 (wel stemrecht geen clubblad)

Akkoord penningmeester:                                          Datum:

hierlangs afscheuren …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SVP OOK ONDERSTAANDE STROOK INVULLEN!!!!  Deze strook goed bewaren = betalingsbewijs!!

Datum inschrijving: ______ - ______ - ________ Cursusdag: Maandag Dinsdag

Voornaam: __________________________________ Achternaam: __________________________________________

Ingeschreven voor cursus:  Puppy / Puppy Gevorderd ,  G&G A – B – C, G&G 1, G&G 2, G&G 3             

Heeft een puppycursus gevolgd? Ja / Nee

Akkoord penningmeester:                                        Datum:

                            ATTENTIE: Het betreden van het trainingsveld ten behoeve van cursussen en/of andere activiteiten van de vereniging geschiedt geheel voor eigen verantwoordelijkheid.

Rekeningnummer TKV: IBAN; NL07INGB0650727207 t.a.v. Penningmeester TKV

Druckversion Druckversion | Sitemap
© TKV Enschede NL